Reststromen, via het plafond, naar de afvalbak

Na een lange werkdag van verpakken, snijden, verhakselen, persen of ontkernen van groenten en fruit volgt de schoonmaak. In veel bedrijven gaat dat nog altijd ouderwets met een hogedrukspuit waarin het afval op de grond naar een goot wordt gespoeld. Of de restproducten belanden in een grote afvalbak in de productieruimte die een paar keer per dag wordt geleegd door een heftruck. Maar dat kan ook boven of onder het plafond. Hoe dan? Dat lees je hieronder.

 

HYTT levert oplossingen voor het transport van reststromen en bijproducten in de industrie door middel van vacuüm en een gesloten RVS-buizensysteem. “Dit buizensysteem – te vergelijken met bijvoorbeeld de brievenpost in een ziekenhuis of bankfiliaal – biedt tal van voordelen op de werkvloer,” vertelt Eric Oving, sinds kort directeur bij het bedrijf uit het Twentse Borne. “Het systeem werkt door middel van een centrale vacuümgenerator waarop je verschillende leidingen en afzuigpunten kan aansluiten en die het afval naar een centrale container transporteren. De afzuigpunten worden geplaatst waar het afval ontstaat om onnodig handmatig vervoeren van afval tegen te gaan. Neem als voorbeeld een snijderij voor ananassen. Bij de snijtafel staat dan een trechter/afzuigpunt waarbij de medewerkers de schillen van de ananas in kunnen gooien. Als de trechter vol zit zuigt het HYTT-systeem het afval naar een centrale container. Meerdere afzuigpunten zijn op één systeem aan te sluiten. Er kan ook voor worden gekozen om elk bijproduct naar een andere bestemming te transporteren. Het voordeel van het systeem is dat het gemakkelijk modulair is op te bouwen, het is hygiënischer en het afval is snel te scheiden. Daarbovenop is het een stuk efficiënter omdat je of geen heftrucks nodig hebt die constant van de productie- naar afvallocatie rijden of geen mensen nodig hebt die handmatig afvalbakken duwen door de fabriek, zelfs high care zones doorkruisend, naar de afvallocatie.

Een nadeel dat onmiddellijk bij ons te binnen schiet is een verstopping in dit buizensysteem maar daar blijft Eric nuchter onder. “In de vijf jaar tijd dat we dit systeem leveren hebben we dat nog niet vaak meegemaakt. Dergelijke problemen ontstaan hoofdzakelijk door bedieningsfouten en zijn over het algemeen ook vaak snel te lokaliseren in het buizensysteem. Wij plaatsen daarvoor ook op cruciale plaatsen uitneembare stukken leiding. Voor grotere afvalproducten gebruiken we een buis met een grotere diameter of plaatsen we bij de afzuigpunten bijvoorbeeld een shredder. Op basis van de ruim 25 jaar ervaring bij onze mensen kennen we de risico’s en oplossingen.” 

De hoogte in

Eric wijst erop dat dit systeem ook een voordeel kan bieden als het aankomt op ruimtebesparing. “Het HYTT-systeem biedt het voordeel dat je de hoogte kan opzoeken in je bedrijf. In plaats van een transportband of heftruck die je producten komt ophalen in de productiehal kan je dus met de buizen die een doorsnede hebben van ongeveer 15 centimeter, de hoogte in en boven of onder het plafond je afval wegvoeren naar een centrale container. In sommige gevallen hebben bedrijven ook nog medewerkers rondlopen die het afval handmatig wegbrengen met alle onnodige hygiëne problemen van dien. Risicofactoren zijn het verwisselen van kleding als de productieruimte verlaten wordt en het met de handen voortduwen van afvalbakken, waarna er weer versproduct gesneden gaat worden. Met het HYTT-systeem kan je deze medewerkers voor andere taken inzetten en dat komt de arbeidsproductiviteit ten goede.”

HYTT system

Geld verdienen met je afval

Een ander voordeel dat het gesloten buizensysteem van HYTT biedt is de verwaarding van reststromen. “Het afval dat in het buizensysteem terecht komt heeft nooit op de vloer gelegen in het bedrijf. Het gaat direct in de trechter, door de buizen heen, naar de afvalcontainer. Op deze manier kan je deze reststromen nog beter verwaarden. Zo kan je uit ananas schillen nog sap halen maar dan is het wel belangrijk dat deze gescheiden en hygiënisch bewaard worden en dat kan met een aparte tank voor het opslaan van dit afval. We zien dat de marges in de gehele voedingsindustrie steeds krapper en krapper worden en een verwaarding van reststromen kan de marges verhogen. Veel bedrijven kunnen nog meer geld verdienen als ze iets met hun afval doen, maar dan moet je dat afval wel op een hygiënische en voedselveilige manier verwerken.”

Hygiëne

Maar waar het vooral omgaat bij dit systeem is de hygiëne. “Bij een watergoot systeem voor afval is de kans op de vorming van bacteriën zoals de Listeria een groot probleem. Uit een grootschalig onderzoek bleek dat van de 10.000 genomen monsters van vloeren en putten in 40% van de gevallen Listeria werd aangetroffen.,” vertelt Eric. “Daarnaast is de kans groot op kruisbesmettingen als je elke dag deze goten loopt schoon te spuiten met hoge druk omdat je de eventuele besmetting gewoon voor je uit duwt. Door het direct wegzuigen van je afval middels een buizensysteem heb je deze watergoot systemen voor afval niet meer nodig. Een aantal klanten heeft dan ook puur vanuit dit hygiënische oogpunt gekozen voor een gesloten buizensysteem. Een aantal andere klanten heeft  aangegeven dat hun afnemers, grote fastfoodketens, wilden dat ze een dergelijk systeem installeerden vanuit een esthetisch oogpunt, de vloeren blijven dan vrij van afval en je bent verzekerd van een schone fabriek.”

 

De actualiteit laat ook zien dat het buizensysteem van HYTT een oplossing kan zijn voor het verminderen van mogelijke corona besmettingen. “Hoewel dit maar bijkomende voordelen zijn kan een dergelijk systeem het aantal bewegingen in een bedrijf verminderen omdat je niemand meer rond hebt lopen die het afval moet wegbrengen of met zijn heftruck de afvalbakken moet komen ophalen en weer terug moet brengen.

Een andere oplossing die HYTT heeft is het transporteren van handschoenen, haarnetjes, schorten en mondmaskers. Voor of na de hygiëne sluis kunnen deze afvallen in trechters geworpen worden en alles wordt door een buis naar de juiste eindbestemming gebracht. Geen handcontact met andermans mondkapjes en handschoenen. Geen gesleep met grote verzamel zakken meer.

 

We zeiden het al aan het begin van dit artikel. Hygiëne is voor HYTT de voornaamste reden dat ze dit buizensysteem hebben geïntroduceerd op de markt, want ondanks strengere eisen van foodservice en retail werden volgens Risk & Business 109 terugroepacties/recalls geregistreerd in de groente en fruit industrie in het derde kwartaal van 2019. (Risk & Business, Europa: in het derde kwartaal 2019 zorgden drank- en voedselproducten opnieuw voor meeste recalls, 29-11-2019). Voor de totale Food & Beverage stond Nederland op plek 4 van het aantal recalls.

 

“De verwerkende industrie wijst bij dergelijke recalls vaak naar de toezichthouder. Bedrijven hebben ook zelf een verantwoordelijkheid voor een goede hygiëne op de werkvloer. Voor bedrijven is de impact van een dergelijke recall ook moeilijk door te berekenen in hun bedrijfsvoering. Zowel schade aan de reputatie van een bedrijf als het belang van investeringen in hygiëne laten zich immers moeilijk vangen in harde cijfers. Dat terwijl je er gebaat bij bent om ook maar de schijn van een eventuele besmetting te voorkomen. Het verwaarden van reststromen helpt enigszins met het inzichtelijk maken van deze hygiënische oplossingen omdat deze wel in harde valuta kan worden vastgesteld.”

 

“Stel je voor dat er een listeriabacterie wordt vastgesteld bij je bedrijf dan zijn de gevolgen groot,” vertelt Eric. “Ik wil niet beweren dat dit risico 100 procent is uitgesloten bij een dergelijk buizensysteem maar in dit geval blijft de schade beperkt aan de reststroom en aan de inhoud van de container. Als het afval weggevoerd wordt in een grote bak of op een transportband dan wordt de bacterie verspreidt in de fabriek en dat levert veel meer ellende op. Dat terwijl de schadepost door een terugroepactie al kan oplopen in de miljoenen en dan hebben we het nog niet eens over de reputatieschade van een bedrijf. Een naam opbouwen kost je immers jaren maar je reputatie beschadigen doe je in seconden. Dat er speciale adviesbureaus bestaan om bedrijven bij dergelijke recalls te helpen wil natuurlijk wel wat zeggen.”

HYTT system

Futuristische buizensystemen

Gesloten buizen die supersnel afval kunnen afvoeren vanuit meerdere productiehallen vanuit meerdere bedrijven naar een centraal punt op een bedrijventerrein. Het riep enigszins een futuristisch beeld op van de fabriek van de toekomst waarbij straks meerdere bedrijven hun afvalstromen gezamenlijk verwerken in één afval-verwerkingsstation op het bedrijventerrein. “Daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan,” lacht Eric. “Dat lijkt inderdaad wel een idee voor de toekomst al moeten we kijken of dat mogelijk is met de kracht die een dergelijke vacuümpomp ook op de langere afstanden kan leveren. Voor het moment bieden we ons systeem vaak aan in samenwerking met machinebouwers omdat we op dit gebied van afvaltransport echt aanvullend zijn voor de klant. Dus een dergelijk systeem installeren we nu nog vaak naast de nieuwe verwerkingsmachine voor bijvoorbeeld wortelen of sla. Daarnaast zouden bedrijven dan ook onderling overeenstemming moeten hebben over het gezamenlijk verwerken van hun afval en kijken in hoeverre ze reststromen gescheiden willen houden. Het klinkt dus goed, maar het heeft nog wat voeten in de aarde.” (TD)